Joanna Pętkowska.Akwarele | Promocja albumu

Posted on
Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 05/10/2016
18:00 - 20:00

Location
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art

Categories


Click here for google maps directions.

Promotion of Joanna Pętkowska’s watercolor album.
The meeting will be attended by Joanna Pętkowska and prof. Stanislaw Janeczko. The publication contains the artwork of young watercolor painter, among other works created in the outdoors while staying in Berlin in 2014 during an artistic scholarship, watercolors depicting Warsaw – her home town, as well as numerous artistic “souvenirs” from her trips around Europe.
The album opens with a series of watercolors presenting the buildings of various faculties of Warsaw University of Technology, some with particular architectural value, including the Main Building of the Warsaw University of Technology. This is the first and a unique publication presenting the overall architecture of the Warsaw University of Technology in the artistic interpretation of the graduates of this university.
Joanna Pętkowska. Watercolors, Centre for Advanced Studies Warsaw University of Technology, Warsaw 2016

For more information head here.

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Potrzebujesz wskazówek dojazdu? Wejdź tutaj.

Promocja albumu Joanna Pętkowska. Akwarele.
W spotkaniu wezmą udział: Joanna Pętkowska i prof. Stanisław Janeczko.

Publikacja zawiera dorobek artystyczny młodej akwarelistki, między innymi prace powstałe w plenerze podczas pobytu stypendialnego artystki w Berlinie w 2014 roku oraz akwarele ukazujące Warszawę — jej rodzinne miasto, a także liczne artystyczne „pamiątki” z podróży po Europie. Album otwiera cykl akwareli prezentujących budynki poszczególnych wydziałów Politechniki Warszawskiej, niektóre o szczególnych walorach architektonicznych, w tym Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. To pierwsza i unikatowa publikacja prezentująca całościowo architekturę Politechniki Warszawskiej w artystycznej interpretacji absolwentki tej uczelni.
Joanna Pętkowska. Akwarele, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016

Po więcej informacji odwiedź stronę na FB.

Warsaw, Warszawa, Poland, Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *